Därav är bön i moské obligatorisk

644 – ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: Mâlik underrättade oss, från Abûz-Zinâd, från al-A´radj, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Vid Honom i Vars hand min själ är! Jag fick för mig att be om ved, beordra böneutrop, utse en man till att be med människorna och sedan straffa en grupp män genom att bränna ned deras hus. Vid Honom i Vars hand min själ är! Om de hade vetat att de skulle hitta en tjock ådra eller två rejäla klöver skulle de bevittnat ´Ishâ’.”1

Hadîthen bevittnar att bönen måste bes i samling i moskén, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick för sig att bränna dem som inte bad i moskén. De som säger att handlingen är enkom rekommenderad motargumenterar med att han inte gjorde det. Resonemanget avvisas på så sätt att ingen person med lägre nivå än sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uttalar sig så om en frivillig handling. Om vi hade accepterat deras motargument skulle sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord varit värdelösa och onödiga. Det är förvånansvärt hur ädla lärde kan uttala sig på det viset. De vet själva att om de hade tilltalat sina barn på det viset skulle barnen förstått att handlingen är obligatorisk, vilket är självklart.

1Muslim (651).