Därav Ahl-us-Sunnahs Murdji’ah

Fråga: Tar oenigheten med Murdji’ah al-Fuqahâ’ ut dem från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah? Vad handlar oenigheten med dem om?

Svar: Nej, den tar inte ut dem från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Därför kallas de för ”Ahl-us-Sunnahs Murdji’ah”. Det tar alltså inte ut dem från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. De har emellertid felaktig syn på tron. Ty de exkluderar handlingarna från tron. Det har orsakat dem vara Murdji’ah. De exkluderar handlingarna från tron. Det är tvivelsutan fel.