Där var Allâh innan Han skapade skapelsen

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَهُوَ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء

”Det är Han som har skapat himlarna och jorden under sex dagar och Hans tron var över vattnet.”1

Han säger att Hans tron var ovanför vattnet innan Han skapade himlarna, jorden och allt som finns däremellan. Muhammad bin ´Amr berättade för mig: Abû ´Âsim berättade för oss: ´Îsâ berättade för oss, från Ibn Abî Nadjîh, från Mudjâhid som sade:

”Hans tron var ovanför vattnet innan Han hade skapat något.”

Liknande rapporterade al-Muthannâ som berättade för mig: Abû Hudhayfah berättade för oss: Shibl berättade för oss, från Ibn Abî Nadjîh, från Mudjâhid.

Detsamma rapporterade al-Muthannâ som berättade för mig: Ishâq berättade för oss: ´Abdullâh underrättade oss, från Warqâ’, från Ibn Abî Nadjîh, från Mudjâhid.

Bishr berättade för oss: Yazîd berättade för oss: Sa´îd berättade för oss, från Qatâdah som sade:

”Er Herre (tabârak wa ta´âlâ) upplyser er om Sin skapelses begynnelse innan Han skapade himlarna och jorden.”

Muhammad bin ´Abdil-A´lâ berättade för oss: Muhammad bin Thawr berättade för oss, från Ma´mar, från Qatâdah som sade:

”Så var Hans skapelses begynnelse innan Han skapade himlen och jorden.”

al-Muthannâ berättade för mig: al-Hadjdjâdj berättade för oss: Hammâd berättade för oss, från Ya´lâ bin ´Atâ’, från Wakî´ bin Hudus, från sin farbror Abû Razîn al-´Uqaylî som sade:

”Allâhs sändebud! Vart var vår Herre innan Han skapade himlarna och jorden?” Han sade: ”Ovanför molnen. Ovanför dem fanns luft och under dem fanns luft. Därefter skapade Han sin tron ovanpå vattnet.”

Ibn Wakî´ och Muhammad bin Hârûn al-Qattân ar-Râziqî berättade för oss: Yazîd bin Hârûn berättade för oss, från Hammâd bin Salamah, från Ya´lâ bin ´Atâ’, från Wakî´ bin Hudus, från sin farbror Abû Razîn al-´Uqaylî som sade:

”Allâhs sändebud! Vart var vår Herre innan Han skapade Sin skapelse?” Han sade: ”Ovanför molnen. Ovanför dem fanns luft och under dem fanns luft. Därefter skapade Han sin tron ovanpå vattnet.”2

111:7

2Autentisk enligt at-Tabarî i ”Târîkh-ur-Rusul wal-Mulûk” (1/40).