Där står du på Safâ och Marwah

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/729)

973 – Jag hörde min fader säga:

Mannen ska ställa sig så högt upp på Safâ att han kan se Huset. Där får han åkalla Ibn ´Umars bön. För övrigt är all åkallan giltig. Därefter beger han sig till Marwah, ställer sig så högt på det att han kan se Huset och åkallar mycket.”