Där skall änkan sörja

Fråga: En änkas make dog i Bâhah. Hon har en bostad i Bâhah och en i Makkah. Hon vill åka till bostaden i Makkah och genomgå sin sorgetid där istället. Får hon göra det?

Svar: Det är inte hennes hem. Det är makens hem. Hon skall sörja i sin makes hem och inte i sitt hem. Hon skall sörja i hemmet som hon befann sig i när han dog till dess att sorgetiden är över. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Stanna hemma tills att vänteperioden är över.”

Det vill säga sorgetiden.