Där ska dagens fokus ligga

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

at-Tawhîd Awwalan, sid. 43-47

Varje muslim måste arbeta utifrån egen förmåga:

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا

Allâh lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära.”1

Därtill saknas anknytning mellan etablering av korrekt monoteism och korrekt dyrkan och etablering av ett islamiskt land där makthavaren inte styr med Allâhs lag. Ty styre med Allâhs lag börjar först och främst med etablering av monoteism. Idag händer saker och ting då det är bättre för en muslim att distansera sig från människor än att integreras med dem såtillvida att han flyr till något berg, dyrkar sin Herre och låter både bli att ofreda andra och ofredas av andra. Det finns många hadîther i sakfrågan ehuru grundregeln lyder som Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) återberättade den:

Den troende som integreras med människor och härdar med deras besvärligheter är bättre än den troende som inte integreras med människor och härdar med deras besvärligheter.”2

Ett islamiskt rike är tvivelsutan ett medel till styre med Allâhs dom och inget mål.

Det är märkligt hur vissa kallare månar om denna sakfråga som de inte kan leva upp till samtidigt som de utelämnar sådant som är enkelt och lätt såsom att bekämpa sig själva. Deras egen kallare sade till dem:

Utropa ett islamiskt rike i era hjärtan så kommer ett islamiskt rike att utropas i ert land.”

Trots det ser vi hur många av hans anhängare motstrider hans ord och lägger nästan all fokus på att Allâhs lag ska råda. Självklart ska Allâhs lag råda, Han saknar partner både där och överallt annars, men de själva följer de fyra rättsskolorna blint. När de får reda på en konkret och autentisk Sunnah säger de bara:

Men min rättsskola säger något annat.”

Vad hände med att styra med Allâhs lag genom att efterleva Sunnah? Vissa av dem dyrkar enligt Sûfiyyahs sätt. Vad hände med att styra med Allâhs lag genom att efterleva monoteism? Med andra ord kräver de folk på något de inte kräver från sig själva. Det är mycket lätt att tillämpa Allâhs lag på din dogm, din dyrkan, ditt uppförande, ditt hem, din barnuppfostran och dina affärer, men det är mycket svårt att tvinga eller störta en makthavare som ofta inte styr med Allâhs lag. Varför lämna det enkla för det svåra? Det bevisar en dålig uppfostran och en dålig vägledning eller också en dålig dogm som stimulerar dem att sysselsätta sig med sådant som de inte kan uppnå till förmån för sådant som de kan uppnå. Idag anser jag att all fokus ska ligga på filtrering och uppfostran och korrigering av människors dogm och dyrkan. Var och en får handla utefter egen förmåga:

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا

Allâh lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära.”

12:286

2as-Sahîhah (939).