Där pojkar blir män

´Allâmah Muhammad Amân bin ´Alî al-Djâmî (d. 1416)

Qurratu ´Uyûn-is-Salafiyyah, sid. 394

Fråga: Hur kan en student utvecklas utan strukturerade studier? Är olikartade föreläsningar till någon hjälp för studenter och kallare?

Svar: Visserligen bistår olikartade föreläsningar, men studier är nödvändiga. Det är något jag alltid kallar till. Alltsedan Gulfkriget bröt ut uppmanar jag ungdomarna till studier. Ofta säger jag åt dem att hålla sig borta från alla nyheter och politiska provokationer och istället ägna sig åt studier. Strukturerade studier bygger män medan föreläsningar, liksom denna sittning, är bara ett hjälpmedel. Det är dock strukturerade och metodiska studier utifrån kapitel som bygger män. Det är det vi saknar.