Där och då visste profeten det dolda

al-Bukhârî sade:

11 – Kapitel om att Dhuhr börjar efter att solen har lämnat medianen

540 – Abûl-Yamân berättade för oss: Shu´ayb underrättade oss, från az-Zuhrî: Anas bin Mâlik underrättade mig att:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick ut efter att solen hade lämnat medianen och bad Dhuhr. Sedan ställde han sig på predikstolen, berättade om Stunden och sade att den kommer att bestå av väldigheter. Därefter sade han: ”Den som vill fråga om något får fråga. Det finns inget som ni frågar mig utan att jag svarar er så länge jag står här.” Människorna brast i mycken gråt medan han upprepade att säga: ”Fråga mig!” ´Abdullâh bin Hudhâfah as-Sahmî reste sig upp och sade: ”Vem är min fader?” Han svarade: ”Din fader är Hudhâfah.” Han upprepade att säga: ”Fråga mig!” ´Umar föll ned på sina knän och sade: ”Vi är nöjda med Allâh som Herre, islam som religion och Muhammad som profet.” Han blev tyst och sade efter ett tag: ”Paradiset och Elden visades för mig i mitten av den här väggen. Jag har aldrig sett en sådan godhet och ondska.”1

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Det finns inget som ni frågar mig utan att jag svarar er så länge jag står här.”

är en törn i halsen på dem som påstår att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kände det dolda oinskränkt. Faktum är att Allâh lät honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) veta det dolda bara där och då. Därav inskränkte han den kunskapen genom att säga:

… så länge jag står här.”

1Muslim (2359).