Där och då blev allmosan obligatorisk

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/318)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

… och de som betalar allmosor…”1

Majoriteten anser att de omtalade allmosorna syftar på egendomar, trots att versen uppenbarades i Makkah. Allmosan blev ju obligatorisk i Madînah, år 2 efter utvandringen. Tillsynes blev allmosan och dess mått och mängder ålagd i Madînah, medan grunden till allmosan ålades redan i Makkah.

123:4