Där lever Allâh

Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mûsâ sade: ”Herre! Lär mig något som jag kan nämna och dyrka Dig med.” Han sade: ”Mûsâ! Säg: ”Det finns ingen sann gud utom Allâh.” Han sade: ”Herre! Alla Dina tjänare säger det.” Han sade: ”Mûsâ! Om de sju himlarna och deras invånare bortsett från Mig och de sju jordarna hade lagts i en vågskål och ”det finns ingen sann gud utom Allâh” i en annan vågskål, skulle ”det finns ingen sann gud utom Allâh” vägt tyngre.”1

Hadîthen bevisar att Allâh är ovanför Sin skapelse. Det finns många andra bevis för det. Han (ta´âlâ) sade:

”Om de sju himlarna och deras invånare bortsett från Mig…”

Det vill säga de sju himlarnas invånare. Det är självklart att himlarna är högre benägna än jorden. Han (ta´âlâ) sade:

أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ

”Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er? Se hur den skälver och skakar! Eller kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte släpper lös en storm över er, så våldsam att ni förstår Min varning?”2

Det finns som sagt många andra verser som bevisar Allâhs höghet.

1an-Nasâ’î (10602), Ibn Hibbân (6218) och al-Hâkim (1957).

267:16-17