Där lägger du skorna under bönen

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (885)

Fråga: Var placerade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sina sandaler när han skulle be?

Svar: Till vänster om sig.

Fråga: Ska jag lägga dem framför mig eller bakom mig?

Svar: Du frågade först om sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att sedan hoppa till någon annan. Om han bad själv, placerade han dem till vänster om sig. Och om han bad i samling lade han dem mellan sina fötter.