Där genomgår änkan sin sorgetid

Fråga: Om en kvinna har som vana att besöka sin son eller sin dotter. Får hon göra det under sin sorgetid?

Svar: Jag tror att jag har svarat på frågan1. Att hon går till sin sons hus är inte viktigare än att hon går till sin Herres hus.

Fråga: Skall hon genomgå sin sorgetid där hon får dödsbudet eller i sitt hem?

Svar: I hemmet som hon befinner sig när hon får dödsbudet. Men om hon befinner sig där hon inte kan förbli, så får hon bege sig hem till sin make.