Där finns martyrens själ

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (1/600-601)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

”Och betrakta inte dem som fallit i kampen för Allâhs sak som döda. Nej, de lever hos sin Herre och de försörjs.”1

Enligt majoriteten är de levande och lever ett verkligt liv. Därefter går deras åsikter isär. Vissa säger att de återfår sina själar i gravarna varvid de upplever lycksalighet. Mudjâhid sade:

De förses med paradisets frukter.”

Det vill säga att de upplever dess doft utan att vara där.

En minoritet anser att det livet är bara metaforiskt i den bemärkelse att de förtjänar paradisets lycksalighet. Dock är den första åsikten den korrekta. Det finns ingenting som fordrar att versen ska förstås metaforiskt. Sunnah har understrukit att deras själar befinner sig i gröna fåglars magar i paradiset vari de lever och njuter.

13:169