Där får vi be

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (5/4)

Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Jag har prioriterats med sex saker framför de övriga profeterna… fått jorden vara böneplats och rening…”1

Det betyder att de som levde före oss fick bara be i helgedomar, som kloster och kyrkor. al-Qâdhî (rahimahullâh) sade:

Det sägs att de som levde innan oss bad bara på platser de visste var rena. Vi däremot får be på alla platser så länge vi inte vet att de är orena.”

1al-Bukhârî (335) och (438) och Muslim (521).