Där betalar du din Zakât-ul-Fitr

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/263)

Fråga: En resenär betalar sin Zakât-ul-Fitr i tid där han befinner sig för tillfället och innan han återvänder hem. Vad är domen för det?

Svar: Det är harmlöst om han så skulle vara långt borta från sin familj. Du betalar Zakât-ul-Fitr där du avslutar din fasta ehuru du är långt borta från ditt hemland.