Där bes ingen fredagsbön

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/812)

1086 – Jag läste för min fader:

Om ´Arafah-dagen infaller en fredag, ska imamen inte be fredagsbön. Det bes ingen fredagsbön i Minâ eller ´Arafah.”