Där är även hycklarna troende

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 219

En tredje grupp vid namn Murdji’ah al-Karrâmiyyah säger att tron består av enkom tungans tal. Enligt dem är också hycklarna troende. En hycklare som talar utan att tro med hjärtat är troende enligt dessa människor. Vissa anklagar dem för att de anser att hycklarna ska hamna i paradiset. Det stämmer dock inte, de säger inte alls så. Hycklarna ska till helvetet ehuru de påstår att de är troende, vilket är en vilsen dogm i alla fall. Precis som bekräftat i Qur’ânen och Sunnah består tron av hjärtats dogm, tungans tal och kroppsdelarnas handlingar. Alla Murdji’ahs grupper exkluderar handlingar ur tron. De anser inte att tron stiger och sjunker, och de kallar Ahl-us-Sunnah för ”Mukhâlifah” och ”Naqsâniyyah”. Det är typiskt för Ahl-ul-Bid´as villfarelser och påhitt. Så fort en person faller i innovation måste han börja bekämpa Ahl-us-Sunnah. Ahl-u-Bid´a är precis som profeternas (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) fiender, ty Ahl-us-Sunnah förkunnar Qur’ânen och Sunnah varför de måste hatas av vilsna och sekter som dock varierar i sin villfarelse och sina prövningar.