Där Allâh är finns ingen annan

Angående ditt påstående att Allâh inte är omfattad eller omsluten, så säger även vi det. Ty Han är ovanför tronen. Därborta finns ingen annan än Han och det finns ingen himmel ovanför Honom. Enligt din och dina trosfränders dogms analogi är Han både omfattad och omsluten, sammanbunden och vidrörd. Det har du själv råkat erkänna eftersom du anser att Han är överallt i himlarna och på jorden. Enligt er är himlarna ovanför något av Honom. Enligt er är Han i alla stängda hem. Enligt er är Han i alla låsta lådor. Enligt er är Han omsluten och vidrörd. Det finns inget som är överallt utan att det vidrörs av platserna som det är på. Enligt er omfattas Han av jorden, himlarna, husväggarna, låsen och bommarna. Vi avsvär oss inför Allâh för att beskriva Honom med dessa drag.

Nej, Han är ovanför Sin tron, ovanför alla skapelser, på den högsta och renaste platsen. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ

“Han är Härskaren ovanför Sina slavar.”1

Ovanifrån de sju himlarna vet Han vad som finns i himlarna, på jorden och under marken. Därifrån håller Han ordning på ordern som stiger upp till Honom på en dag som motsvarar 50.000 år. Inget omfattar Honom. Ingen vägg och inget tak omsluter Honom. Ingen jord håller i Honom, ingen himmel täcker Honom, tvärtemot ditt påstående, din prövade människa, om att Han är i alla rum, hörn, avträden och toaletter som är Satans hemvist och övernattningsställe. Fjärran är Allâh från din beskrivning!

16:18