Daniel och guden Bel och hans dyrkare

Tillägg till Daniel C:16

https://old.bibeln.se/las/2k/till_dan

16Tidigt på morgonen kom kungen tillsammans med Daniel. 17”Är sigillen obrutna, Daniel?” frågade kungen. Daniel svarade: ”Ja, konung.” 18Kungen öppnade porten, kastade en blick på altaret och ropade med hög röst: ”Stor är du, Bel, det var inget bedrägeri med dig!” 19Men Daniel skrattade, grep tag i kungen för att han inte skulle gå in och sade: ”Titta på golvet och tänk efter vad detta är för spår.” 20Kungen sade: ”Jag ser spår av män och kvinnor och barn.” 21Han blev rasande och lät gripa prästerna och deras hustrur och barn. De visade honom lönnluckorna där de brukade ta sig in för att äta upp det som fanns på bordet. 22Sedan lät kungen döda dem, och Bel utlämnade han åt Daniel, som förstörde både honom och hans tempel.