Dåliga bortförklaringar

Imâm Muhammad bin Muflih al-Maqdisî (d. 763)

al-Âdâb ash-Shar´iyyah (1/285)

Självklart har sund grund inverkan på en individ. al-Hâkim rapporterade i ”at-Târîkh” att Ibn-ul-Mubârak sade:

Den som har en sund grund kommer att ha ett gott slut.”

Vissa människor utelämnar studier på grund av ålderdom, tröghet, fattigdom och andra ursäkter. Allt det är Satans tvångstankar som han missbrukar för att människan inte ska studera. Den som tar hänsyn till Salafs och senare lärdes tillstånd inser att de viftade bara bort sådana bortförklaringar. Det sägs ju:

Den som kämpar för att uppnå något och härdar

kommer att uppnå det om än bara något, ehuru det är svårt

Sök kunskap och höghet så länge du lever

Var inte slö så att du dör ursäktad

Dock är det viktigt att ta vara på fritiden, ty då är det mer sannolikt att uppnå målet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Många människor luras av två gåvor: hälsa och fritid.”1

1al-Bukhârî (6412) och Ahmad (1/258).