Dåliga barnkläder utav fruktan för Onda ögat

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
al-Qawl al-Mufîd (1/180)

Är det tillåtet att klä sina barn i dåliga och slitna kläder utav fruktan för att de annars kommer att drabbas av Onda ögat? Tillsynes skall ingen skada vara skedd. Personen har inte gjort något, utan bara utelämnat något, i detta fall försköning. Ibn-ul-Qayyim nämner i ”Zâd-ul-Ma´âd” att ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh) såg ett vackert barn och sade:

”Mörka hans skrattgropar.”