Dåliga barnkläder utav fruktan för Ögat

publicerad
31.03.2011

Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Qawl al-Mufîd (1/180)

Är det tillåtet att klä sina barn i dåliga och slitna kläder utav fruktan för att de annars skall drabbas av ögat? Till synes skall ingen skada vara skedd. Personen har inte gjort något. Han har bara lämnat något, i detta fall försköning. Ibn-ul-Qayyim nämner i ”Zâd-ul-Ma´âd” att ´Uthmân såg ett vackert barn och sade:

”Mörka hans skrattgropar.”