Dalen i helvetet

Abû Sa´îd al-Khudrî berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Wayl är en dal i helvetet i vilken den otrogne faller i fyrtio år utan att nå dess botten.”[1]

Rapporterad av Imâm Ahmad och at-Tirmidhî.

Ibn Abî Hâtim rapporterade från ´Abdullâh bin Mas´ûd som sade:

Wayl är en dal av var i helvetet.”

al-Muhâribî rapporterade från al-Musayyab och ´Âsim bin Abîn-Nadjûd som sade:

Wayl är en dal i helvetet som helvetets folks var rinner i.”

´Atâ’ bin Yasâr sade:

Wayl är en dal i helvetet. Om bergen hade legat i den, skulle de ha smält av dess höga hetta.”

Mâlik bin Dînâr sade:

Wayl är en dal i helvetet i vilken det finns olika typer av straff.”

Abû ´Iyâdh sade:

Wayl är en dal av var i helvetet.”

Ibn Djarîr rapporterade att Abû ´Iyâdh också hade sagt:

Wayl är en damm i roten av helvetet. Där rinner helvetets folks var.”

Han rapporterade samma sak från Sufyân.

Wâ’il bin Muhânah sade:

Wayl är en dal av var i helvetet.”

[1] at-Tirmidhî (2579), Ahmad (3/75), Ibn Hibbân (2600) och al-Hâkim (2/507).