Dahlâns usla avhandling

Jag har läst Shaykh Ahmad bin Zaynî Dahlâns avhandling ”ad-Durar as-Saniyyah fîr-Radd ´alâl-Wahhâbiyyah”. I förordet till denna falska, usla, nedriga och låga avhandling påstår författaren att han har kompilerat Ahl-us-Sunnahs starka bevis och belägg för besök av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav och Tawassul. Ärligt talat blev jag chockad då samtalsämnet stöddes inte ens av en god hadîth, än mindre av en autentisk sådan. Jag granskade det väl för att se ifall hans påstående var ärligt eller lögnaktigt. Påståendet visade sig vara tomt på ärlighet och sanning1. Avhandlingen innehåller osanning, lögn och pinsam falskhet. Dess enda hadîther är de som nämns i as-Subkîs ”Shifâ’-ul-Asqâm” och även de är av följande slag:

1 – Påhittade.

2 – Mycket svaga.

3 – Ett fåtal goda och autentiska men emellertid irrelevanta, vilket klargjordes av Imâm Ibn ´Abdil-Hâdî i ”as-Sârim al-Munkî”.

Inga av dess Qur’ân-verser och goda och autentiska hadîther är relevanta i sakfrågan. Författaren borde åtminstone levt upp till något av det han nämnt för att slippa se sina ord överges och fördömas.