Dahlâns magstarka lögner mot Ibn ´Abdil-Wahhâb

Dahlân sade:

”Att vissa lärde skall ha godkänt [Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb] an-Nadjdîs handlingar då han samlade alla beduiner till bön, förbjöd dem oförskämdheter och rövarstråt och kallade till Tawhîd var fel gjort eftersom det gav människorna ett skäl att tänka väl om honom. Inte visste de att han hade gjort Takfîr på 600 år av samfundet, bränt en massa böcker, dödat en stor mängd lärde och lekmän, tillåtit deras liv och egendomar att tagas, förkroppsligat Skaparen, nedvärderat profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och alla andra profeter, sändebud och helgon, grävt upp deras gravar och befallt att vissa av deras gravar i Ahsâ’ görs till utedass.”1

Att han säger att de förfelade är märkligt. Inga muslimer betvivlar att det är bra att samla alla beduiner till bön, förbjuda dem oförskämdheter och rövarstråt och kalla till Tawhîd.

Angående hans anklagelser mot Shaykhen för att ha gjort Takfîr på 600 år av samfundet, bränt en massa böcker, dödat en stor mängd lärde och lekmän, tillåtit deras liv och egendomar att tagas, förkroppsligat Skaparen, nedvärderat profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och alla andra profeter, sändebud och helgon, grävt upp deras gravar och befallt att vissa av deras gravar i Ahsâ’ görs till utedass är ren lögn. Allt detta förtal avvisas med:

سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

”Fri är Du från brister – detta är avskyvärt förtal!”2

1ad-Durar as-Saniyyah fîr-Radd ´alâl-Wahhâbiyyah, sid. 52.

224:16