Dahlâns lögn om Ibn ´Abdil-Wahhâbs syn på länder

Dahlân ljög1 om Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb när han beskyllde honom för att göra Takfîr på muslimska länder och sade:

”Han betraktade muslimernas länder som ursprungliga hädares länder.”

Det är lögn och ljug. Mig veterligen säger ingen muslim det, än mindre de lärde och religiösa. Alla är enade om att muslimska länder är islamiska, oavsett tid och plats. Däremot har det talats om hedningarnas länder där folk dyrkar profeter, änglar och rättfärdiga människor och gör dem till Allâhs likar. Det är allmänt känt att den som gör det efter att fått reda på bevisen döms för otro och avfall. Däremot betraktas han inte som en ursprunglig hedning. Den ende jag har sett säga motsatsen är Muhammad bin Ismâ´îl [as-San´ânî] i ”Tathîr-ul-I´tiqâd”. Hans argument är att de saknar kunskap om trosbekännelsen varför de aldrig har varit muslimer, ty de vet inte vad den innebär. Vår Shaykh höll dock inte med honom om det. Men opponenten här drar sig inte för att ljuga på alla sätt och vis. Jag har inte sett Shaykh-ul-Islâm göra oinskränkt Takfîr på ett muslimskt land. Däremot säger han att det hör till avgudadyrkarnas religion att tillbe, dyrka och åkalla rättfärdiga människor, offra för dem, avlägga eder för dem och förlita sig på dem i hopp om deras medling inför Allâh. Till följd därav tror den här att han gör Takfîr på länder, vilket det inte alls fordrar. Vi kräver ett autentiskt citat för det.