Dahlân var vilsen

Fråga: Vad vet ni om Dahlân som har skrivit boken ”ad-Durar as-Saniyyah fîr-Radd ´alâl-Wahhâbiyyah”?

Svar: Jag vet att han var vilsen; han kallade till villfarelse och försvarade villfarelse.

Han var domare i Makkah. En indier har skrivit en bok vid namn ”Siyânat-ul-Insân ´an Waswasat-ish-Shaykh Dahlân”. Hans tillstånd är klart och tydligt. Han var också en efterapare som kallade till efterapning.