Dahlân och Abû Tâlib

Det har rapporterats autentiskt via Ibn-ul-Musayyab som berättade att hans fader sade:

”När Abû Tâlib låg på sin dödsbädd kom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till honom. Vid sig hade han ´Abdullâh bin Abî Umayyah och Abû Djahl. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till honom: ”Farbror! Säg att det inte finns någon sann gud utom Allâh så att jag kan argumentera för dig med det hos Allâh.” De sade till honom: ”Skall du ta avstånd från ´Abdul-Muttalibs religion?” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade återigen samma sak till honom och de gjorde samma sak. Det sista han sade var att han förblev utmed ´Abdul-Muttalibs religion och vägrade att säga att det inte finns någon sann gud utom Allâh. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag kommer att be om förlåtelse för dig till dess att jag förbjuds.” Då uppenbarade Allâh (´azza wa djall):

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ

Det anstår inte profeten och inte heller de troende att be om syndernas förlåtelse för avgudadyrkare.”1

Allâh uppenbarade också i samband med Abû Tâlib:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء

Du kan inte leda dem du älskar på rätt väg, men Allâh leder den Han vill.”2

Detta är en avvisning av Râfidhah som påstår att Abû Tâlib konverterade till islam och Shaykh Ahmad Zaynî Dahlân som skrev en bok åt dem vari han fastslår hans islam. Boken heter ”Asnâ al-Matâlib fî Islâm Abî Tâlib”.

19:113

228:56