Dahlân mutad av Râfidhah

Det är mycket osannolikt att Shaykh Ahmad Dahlân, som levde i Makkah och när in på Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb, inte hade läst något av deras böcker och avhandlingar. Om det är så att han hade läst dem men ändå valt att fortsätta rikta falska anklagelser mot dem – framför allt gällande det som de förkastade och tog avstånd från uttryckligt – kan man fråga sig vilket värde hans citat, religion och hederlighet har1. Tillhör han dem som sålde sin religion för jordelivet? Indiska lärde anger något som faktiskt tyder på det. Författaren till ”al-Barâhîn al-Qâti´ah ´alâ Dhalâm-il-Anwâr as-Sâti´ah” sade:

Vår tids störste lärd i Makkah, som dog runt 1303, gav utslag om att Abû Tâlib var troende och opponerade sig därmed de autentiska hadîtherna. Skälet var att han blev mutad av en Râfidhî från Bagdad2.”

På den tiden var Shaykh Ahmad Dahlân Shaykhen i Makkah och han dog 1304.

Och om vi säger att Shaykh Ahmad Dahlân har varken läst något av de böckerna och avhandlingarna eller hört något om alla debatter och belägg och att allt han har skrivit i sin avhandling är baserat på vad han har hört folk säga och trott på dem, så borde han väl ha försäkrat sig först, granskat och frågat efter Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs böcker och avhandlingar och utgå från dem?