Dags för bönekall och predikan

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/414-415)

586 – Jag såg min fader be två Raka´ât innan predikan. När det var dags för bönekall och predikan, satte han sig ned, sänkte huvudet och talade inte. En gång medan imamen predikade pillade jag på en sten varvid han förmenade mig genom att visa med sin hand. Jag slutade.