Dagis för pojkar och flickor

Fråga: Det finns dagis där pojkar och flickor blandas med varandra. Vad finns det för åldersgräns för att det skall vara tillåtet att de blandas? Många gånger är det kvinnor som är pojkarnas och flickornas fröknar. Vad anser ni om detta? Vad finns det för åldersgräns för att en kvinna skall få vara en pojkes fröken?

Svar: Jag anser att detta tas upp med styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ som får studera frågan. Detta kan leda till en framtida beblandning. Dock är det okej i sig att barn blandas med varandra. Jag fruktar däremot att detta är en strategi som kommer att bana vägen för allvarligare saker. Så ser jag på saken och Allâh vet bättre.

Därav är det obligatoriskt att dessa skolors angelägenhet tas upp med styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ som får studera frågan, eller myndigheterna som kan sätta stopp för dem utifrån studier.