Dagens transportmedel i Qur’ânen och Sunnah

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

”Och Han kommer att skapa det som ni inte kan veta något om.”1

Allâh (djalla wa ´alâ) berättar i denna ädla vers hur Han skapar det som de tilltalade inte vet i samband med att den uppenbarades. Han fördunklade det skapade och nämnde inte det uttryckligt. Men att Han nämnde det i samband med transportmedels ynnest bevisar att transportmedlen är en del av det. Numera syns Allâhs gåva till Hans slavar i form av transportmedel som var okända när den här versen uppenbarades. Några av dem är flygplanen, tågen och bilarna.

Det stöds av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) anvisning till det i den autentiska hadîthen. Muslim rapporterade i sin ”as-Sahîh” att Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag svär vid Allâh att Maryams son kommer att stiga ned i egenskapen av en rättvis domare. Han kommer att slå sönder korset, döda grisen och avskaffa djizyah. Ni kommer att lämna kamelerna och låta bli att färdas på dem…”

Poängen ligger i ”Ni kommer att lämna kamelerna och låta bli att färdas på dem…”. Det ser vi idag när folk istället transporteras i de omnämnda transportmedlen. Hadîthen består av ett väldigt mirakel som bevisar hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sanna profetkall ändock hans mirakel är otaliga.

116:8