Dagens student skall läsa Fiqh utmed en rättsskola

Fråga: Skall en person som precis som börjat söka kunskap hålla sig till en särskild rättsskola och lära sig utmed den eller skall han börja direkt med Idjtihâd?

Svar: Nej, han skall inte börja med Idjtihâd. Idjtihâd är inte så lätt som vissa människor i dag tror. Dessvärre präglas de islamiska folken i dag av blind efterapning av rättsskolor. En student klarar inte av att ta ett enda hopp till den mellersta nivån som är mellan blint följe och Idjtihâd. Han klarar inte av att ta ett enda hopp till den mellersta nivån som är följe, Ittibâ´. Följe är bättre än blint följe men under Idjtihâd. Han klarar inte av det eftersom hans miljö följer blint. Varje grupp följer en av de fyra rättsskolorna. Om en muslim lever i en sådan miljö måste han studera Fiqh utmed tillgängliga böcker och under den sortens lärare som lär ut de böckerna.

Därtill måste han studera ämnen som hjälper honom förstå Qur’ânen och Sunnah, än mindre de lärdas, såväl tidiga som sena, ord. Dessa ämnen som grammatik och morfologi, än mindre Usûl-ul-Fiqh och Usûl-ul-Hadîth, förser honom med kapacitet till att klättra uppåt till den mellersta nivån i form av följet så att han senare kan överväga mellan olika åsikter tills att han blir lärd och välbärgad så att han kan ge utslag till människorna om nya frågor och problem.

Det är meningen att det islamiska samhället är som det första samhället på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), efterföljarnas och efterföljarnas efterföljares tid. Dock behöver det en oerhört stor möda. Om det islamiska samhället ändå kunde återvända till det första samhället då lekmännen inte följde en speciell rättsskola tvärtemot dagens människor. På den tiden frågade de en lärd man som verkligen var lärd om Qur’ânen och Sunnah. Han gav frågeställaren ett svar och frågeställaren handlade utmed svaret. Så var det i början. Så bör det vara alltid och överallt. Dock behöver det som sagt en fruktansvärt stor möda.

Således är dagens student i nöd av att studera Fiqh utmed en rättsskola. Han får emellertid inte göra den till en religion. Om han sedan får reda på att vissa inlärda frågor avviker från Qur’ânen och Sunnah får han inte följa sin rättsskola blint så länge han har insett att sanningen, fastän det bara handlar om enstaka frågor, finns hos en annan rättsskola. Det är så studier skall inledas.

Det hoppet vi ser vissa entusiastiska ungdomar göra då de börjar hävda Idjtihâd när de inte ens har kommit till följet [är fel]. De bästa frågorna är de måttliga. Det är inte tillåtet för en muslim att nöja sig med blint följe ehuru han skulle bli en stor Shaykh. Inte heller är det tillåtet för en nybörjare att hoppa direkt till följet när han inte kan överväga mellan olika åsikter, än mindre göra Idjtihâd och svara på frågor som inte ställts tidigare.