Dagens största främling

Imâm Abû Bakr Muhammad bin al-Husayn al-Âdjurrî (d. 360)

Kitâb-ul-Ghurabâ’ min-al-Mu’minîn, sid. 89

Dagens största främling är han som vidhåller Sunnah och härdar med den, undviker innovationer och härdar med dem – och han följer de tidigare muslimska imamerna. Han vet hur hans tid är och hur osund både den och dess folk är. Därför väljer han att sysselsätta sig med att korrigera sig själv, akta sina kroppsdelar och undvika sådant som inte angår honom. Han arbetar för att samla sina spillror, nöjer sig med det jordiska som räcker för honom och lämnar överflöd som får honom att gå över gränsen. Tålmodigt försöker han behaga sina samtida utan att kompromissa med dem. Han är en främling. Sällan är hans nära och kära bekväma med honom, sällan är det någon som hjälper honom.