Dagens skolastikers tolkning är al-Marîsîs tolkning

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Hamawiyyah, sid. 19-20

Dessa tolkningar som finns idag är i princip samma tolkningar som Abû Bakr bin Fûrak och Abû ´Abdillâh Muhammad bin ´Umar ar-Râzî nämnde i sina ”Kitâb-ut-Ta’wîlât” respektive ”Ta’sîs-ut-Taqdîs”. Många av dessa tolkningar brukades av individer som Abû ´Alî al-Djubbâ’î, ´Abdul-Djabbâr bin Ahmad al-Hamadânî, Abûl-Husayn al-Basrî, Abû Wafâ’ bin ´Aqîl och Abû Hâmid al-Ghazâlî. Exakt samma tolkningar tillämpade Bishr al-Marîsî i sin bok. Värt att notera är att somliga omnämnda kan också avvisa några tolkningar och skriva bra om vissa ämnen. Jag ville bara poängtera att deras tolkningar är i själva verket al-Marîsîs tolkningar.

Vad som bevisar det är ´Uthmân bin Sa´îd ad-Dârimîs bok vari han avvisar honom. ad-Dârîmî var en känd imam som levde på al-Bukhârîs tid. Han skrev en bok vid namn ”Radd ´Uthmân bin Sa´îd ´alâl-Kâdhib al-´Anîd”. Där citerar han Bishr al-Marîsîs tolkningar som fordrar att han var kunnigare än dessa eftersläntrare som har anammat dem från hans håll. Lägg till det att alla kloka och smarta människor som läser ´Uthmân bin Sa´îds avvisning inser vilken dogm Salaf hade, hur starka bevis de hade och hur svaga bevis deras meningsmotståndare hade. När de också ser att imamerna var enade om att fördöma Marîsiyyah, att merparten beskyllde dem för otro eller villfarelse och att dagens eftersläntrare säger det Marîsiyyah sade, klargörs vägledningen för den Allâh vill vägleda. Detta utslag är emellertid inte ämnat för fördjupning, jag anvisar bara grundregler. Den kloke tar och forskar på egen hand.