Dagens självmordsattentat är illegitima

Fråga: Vad anser ni om dagens självmordsattentat?

Svar: Utifrån bevisen anser jag att handlingen är illegitim. Den är inte alls av samma slag som att två parter möts på slagfältet eller det en man kunde göra när han stormade romarna. De säger att det är samma sak. Det är inte alls samma sak.

För det första sker inte självmordsattentat på slagfältet. Istället spränger sig självmördaren bland tryggade människor. Det är inte alls på slagfältet.

För det andra dödade inte stormaren sig själv. Plus att det fanns möjlighet att överleva till skillnad från personen som spränger sig själv och begår självmord.

För det tredje har det bekräftats att när ´Âmir bin al-Akwa´ råkade hugga sig på sitt svärd varpå han dog av sviterna sade följeslagarna:

”´Âmir bin al-Akwa´ har tillintetgjort sin kamp med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).” Följaktligen gick hans broder Salamah bin al-Akwa´ sorgset till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! De säger att ´Âmir har tillintetgjort sin kamp.” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Den som sade så ljuger. Han var en kämpande kämpe.”1

Om följeslagarna tvivlade på en person som råkade hugga ihjäl sig, vad gäller då den som spränger sig frivilligt.

1al-Bukhârî (3960) och Muslim (1802).