Dagens sång och islamiska visor

Fråga: Är all sång tillåten?

Svar: Sång har samma dom som vanligt tal. Den är alltså tillåten så länge inte innehållet är förbjudet. Om innehållet är förbjudet är även den förbjuden. Och om sången ackompanjeras med instrument tittar vi på instrumenten för att avgöra om de är lovliga eller inte.

Vad gäller dagens sång, så är den förbjuden helt och hållet. Ty den uppmanar till ondska, fördärv och prövningar. Därtill är den ackompanjerad av musikinstrument och dylikt.

Fråga: Vad är domen för islamiska sånger (anâshîd)?

Svar: Islamiska sånger är tillåtna om de inte består av något förbjudet. Jag har dock fått reda på att de numera sjungs i toner som påminner om sångarnas toner och att rösterna är melodiska och prövande. I så fall anser jag att de skall förbjudas.