Dagens sagoberättare

1681 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

När israeliterna gick under började de berätta berättelser.”

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (3705) och Abû Nu´aym i ”al-Hilyah” (4/362) från Abû Ahmad az-Zubayr: Sufyân underrättade oss, från al-Adjlah, från ´Abdullâh bin Abîl-Hudhayl, från Abûl-Hudhayl, från Khabbâb, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Berättarkedjan är god.

Ibn-ul-Athîr sade:

Det vill säga att de förlitade sig på tal och lämnade handlingar. Således gick de under. Det kan också vara tvärtom, nämligen att när de gick under på grund av uteblivna handlingar började de berätta sagor.”1

Det är också möjligt att de gick under till följd av deras vikt vid sagor och berättelser istället för förståelse och nyttig kunskap. Med hjälp av förståelse och nyttig kunskap kan folk lära sig sin religion och göra goda handlingar. Detta är typiskt för många sagoberättare idag. Huvuddelen av deras tal handlar om israeliska rapporteringar, andlighet och Tasawwuf.

1an-Nihâyah (2/461).