Dagens sagoberättare

Shaykh Djamâl bin Furayhân al-Hârithî

al-Adjwibah al-Mufîdah ´an As’ilat-il-Manâhidj al-Djadîdah, sid. 240-241

Dr Muhammad as-Sabbâgh citerade boken ”al-Mudhakkir, wat-Tadhkîr wadh-Dhikr” med en viss omskrivning:

Måhända tror folk att sagoberättarna är utdöda idag och saknar relevans i vardagen. Det är ett helt felaktigt antagande. Tyvärr finns sagoberättare än idag, fast i en annan skepnad, och de sår fortfarande fördärv på jorden. Om bedragare och lurendrejare förr i världen var kända som sagoberättare, går de numera under titlarna ”kallare”, ”instruktör”, ”tuktare”, ”professor”, ”skribent”, ”tänkare” och andra storslagna namn. Det förefaller att den felaktiga hövligheten har bidragit med att denna målgrupp har blottats för sent… Än idag är många människor okunniga om dessa människors realitet och de förväxlar dessa ignoranter med förnuftiga och ärliga kallare till Allâh…

Många av dagens sagoberättare har dolt sig själva bakom kallet till Allâh och för Hans sak. De finns i princip överallt. Deras lögner och innovationer florerar bland stora folkmassor. Oftast berättar de sagor, ger dumma exempel och fördjupar sig i dygder och avhållsamhet som saknar en sund grund. Du kan till och med hitta dem som vinklar Qur’ânen och Sunnah för att kunna rättfärdiga den osanning som de framför.

Vissa av dem uppmanar till avhållsamhet och nattbön, vilket är bra, utan att klarlägga syftet för folket. Det kan hända att en person ångrar sig för sina synder varefter han hamnar i ett hörn vari hans hjärta genomsyras av innovationer och myter. Måhända hamnar han bland människor som uppmanar honom att resa från ett land till ett annat, ty de betraktar sådana resor utgöra en metodisk plikt som alla deras medlemmar måste utföra för att kunna renas. Följaktligen börjar de förlita sig på människor och låta bli att ta till sig åtgärder. Hur många lämnar inte sina familjer tomhämta och ensamma! Hur många har inte orsakat sina familjers undergång! Du hittar ingen bland dem kalla till monoteism och dyrkan av Allâh allena och förkasta och varna för avguderi och dess missionärer. Ty det inkluderas inte till deras kalls fundament och metodik. Sådär är några av dagens sagoberättare.”1

Denna beskrivning tillämpas på Djamâ´at-ut-Tablîgh. Stackars dig om du är bland dem och börjar tala om monoteism och varna för avguderi och innovationer.

1Târîkh-ul-Qussâs, sid. 30