Dagens Qur’ân-läsare och Dâwûds vackra röst

Fråga: Är det tillåtet att säga om dagens mästerliga Qur’ân-läsare:

”Han här har fått Dâwûds vackra röst.”1?

Svar: Nej. Så sade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till Abû Mûsâ al-Ash´arî (radhiya Allâhu ´anh) på grund av hans vackra röst. Vi ger ingen en profets beskrivning. Det tillkom endast sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Däremot är det harmlöst att säga att hans röst är fin och bra.

1al-Bukhârî (5048) och Muslim (793).