Dagens prövning: Många skribenter men liten nytta

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Sahîh-ul-Kalim at-Tayyib, sid. 12-13

Till dagens utspridda prövning hör att många hävdar kunskap; manliga skribenter och kvinnliga skribenter, manliga granskare och kvinnliga granskare, om det så bara handlar om ett enda ämne. Deras skrifter saknar både märkvärdigheter som bör nämnas och nyttigheter som bör citeras. Deras enda motiv är jordisk vinning eller hopp om popularitet och kändisskap. Ordspråket säger att kärlek till popularitet knäcker ryggar. Jag känner författare, doktorer och läkare som skriver om profetiska hadîther utan att ha känt doften av hadîther. De vet ingenting om hadîther frånsett citat utefter deras egna drifter.