Dagens prioritering

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

at-Tawhîd Awwalan, sid. 31-34

När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde de främmande sade han:

”De belönas femtiofaldigt.” De sade: ”Som vi eller som de, Allâhs sändebud!” Han svarade: ”Som ni.”1

Det är resultatet av islams stora främmandeskap idag. Detta främmandeskap fanns inte i islams begynnelse. Förr i världen handlade det om konkret avguderi och pur monoteism, öppen otro och ärlig tro. Idag råder problem muslimerna emellan. De flesta muslimerna besitter en monoteism som är full av föroreningar. Andra än Allâh dyrkas i trons namn. Först och främst måste man uppmärksamma detta. För det andra ska man inte påstå att vi härmed bör förflyttas från en fas till en annan, nämligen från monoteism till politik. Islams kall är sant. Vi ska inte säga att vi är araber och att Qur’ânen har uppenbarats på vårt språk. Lägg till det att dagens araber är inte som utlänningarna som har blivit araber, ty dagens araber är långt borta från sitt språk och följaktligen långt borta från Qur’ânen och Sunnah. Men låt ändå gå för att vi är araber som förstår sig på sann islam; det betyder fortfarande inte att vi ska involvera oss i politik och sysselsätta folk med politik istället för att lära dem förståelse av islam i form av dogm, dyrkan, tillhandahållanden och uppförande. Jag tror inte att det finns något land som har miljoner invånare som förstår och har uppfostrats i korrekt islam i form av dess dogm, dyrkan och uppförande.

1as-Sahîhah (494).