Dagens nybörjare skall studera Fiqh utmed en rättsskola

Om det finns lärda som lär ut Fiqh ur Qur’ânen och Sunnah, är det obligatoriskt att studera under dem. Det är dessvärre mycket sällsynt. Det fordrar att studenten antingen fortsätter vara okunnig, följer sin lärare [oklart ljud] eller också studerar han en av de följda rättsskolorna… [oklart ljud]

Om en student blir tvungen att välja en nackdel, väljer han den vars ondska är minst. Exempel på det är att han är okunnig och studerar en av de fyra rättsskolorna. Allteftersom studierna fortsätter inser han saker och ting. Det hände mig och det hände andra som Ibn Taymiyyah och Ibn-ul-Qayyim. De blev inte lärda innan de hade gått igenom rättsskolebaserade studier. Ty miljön var sådan på den tiden. Alla höll fast vid en rättsskola. Tvivelsutan upprepar historien sig. Ju mer studenten läser desto mer inser han att det finns andra rättsskolor som är närmare Qur’ânen och Sunnah i vissa sakfrågor än vad hans rättsskola är. I så fall antar han de åsikterna.

Att han direkt går in på en hadîth eller vers utan kunskap om det allmänna och det specifika, det oinskränkta och det inskränkta, det avskaffande och det avskaffade, det autentiska och det svaga… Alltså måste han i detta fall inled sina studier med en rättsskola. Det är alltså en av studiernas nivåer.