Dagens muslimska länder är islamiska länder

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/144-145)

Fråga: Jag läste i boken ”Wâqi´unâ al-Mu´âsir” att ett land inte är islamiskt förrän det styr med islamiska lagar. Vad säger ni om det?

Svar: Det är inte den enda åsikten i saken, utan en av flera åsikter som delas av de lärde. Om islam råder i ett land, bönekall lyder i moskéerna och islamiska föreskrifter upprätthålls, anses det vara islamiskt. Det är muslimernas land, ett islamiskt land. Vad annars, otroget och krigförande? Muslimernas länder idag, oavsett deras tillstånd, är islamiska länder. Men Muhammad Qutb är en bränd Takfîrî och ledare för dagens Takfîriyyûn. Trots al-Ikhwân al-Muslimûns alla katastrofer, ställde de – med al-Hudhaybî och hans bröder i spetsen – Muhammad Qutb mot väggen och krävde honom på ånger. Han ångrade sig för att därefter, som vissa säger, visa sin Takfîr-orienterade metodik som han sade sig ha tagit tillbaka. Med andra ord vidhöll han den och spred den dolt i detta land och i andra länder. Slutligen visade han den öppet. Muhammad Qutbs utsago om att varje land som inte styr med islamiska lagar är otroget härrör från hans Takfîr-orienterade metodik med vilken han, hans broder och hans jämlikar beskyller samfundet för otro.