Dagens mode – uppror mot makthavaren

Fråga: Hur skall vår ställning vara till en makthavare som avskaffar Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) föreskrift och låter bli att styra med den. Är det tillåtet att lämna honom?

Svar: Du menar om det är tillåtet att göra uppror mot honom?

Frågeställare: Mot honom, ja.

al-Albânî: Inte från honom, vilket är enkelt och obligatoriskt att göra om du finner en bättre makthavare. Däri har du svar på en fråga som du inte har ställt.

Vad gäller uppror mot honom, så hör frågan till dagens mode bland den muslimska ungdomen. Vissa frågar och nöjer sig med svaret som de får från de lärda. Andra låter bli att fråga. Istället blir de tagna av entusiasmen och försöker göra uppror mot makthavaren utan att kunna göra något.

Religiöst sett är det tillåtet, och kanske till och med obligatoriskt, att göra uppror mot makthavaren. Villkoret är att vi ser en klar och tydlig otro. Det andra villkoret är att människorna kan göra uppror mot makthavaren och ersätta honom med en annan utan att alltför många människor mister livet för att inte tala om att de inte klarar av att göra uppror mot makthavarna, vilket är fallet idag i alla islamiska länder. Ty makthavarna har försett sig själva med olika typer av krafter och vapen för att skydda sig mot eventuella revoltörer.

Om svaret på frågan hade varit att det är tillåtet att göra uppror mot makthavarna samstämmigt och utan detaljering, skulle jag fortfarande ha ansett den vara irrelevant i dagens läge då det inte finns någon som kan göra uppror. Och om det hade funnits folk som klarar av att göra uppror mot sina makthavare, skulle vi först och främst ha manat dem till strid mot de otrogna. Således är frågan irrelevant. Men religiöst sett är det tillåtet att göra uppror mot makthavaren som offentliggör sin otro. Detta finns tyvärr i vissa länder. Däremot finns det inget folk som klarar av att göra uppror mot makthavaren och störta honom och ersätta honom.

Därför säger jag till de islamiska folken att sysselsätta sig med det som de klarar av. Till det hör att de lär sig ren islam och uppfostrar sig själva utmed denna sanna islam. Detta klarar de av att göra om så makthavaren skulle vara otrogen eller ateist. De skall inte sysselsätta sig med något som de inte klarar av för något som de klarar av.