Dagens misslyckade ungdom

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 154-156

Fråga: Numera råder stora prövningar bland ungdomar då vissa tillskriver sig en Shaykh och andra en annan. Alla baktalar alla och det händer att de använder sin Shaykhs ord för att vanhedra andra eller vinkla folks avsikter. Vad säger ni om det?

Svar: Det är en prövning som den kloke måste undvika. Sådant ger inte sanningen dess rätt och inte heller häver det osanningen. Det leder bara till splittring och hat.

En man måste eftersträva sanning. Den som eftersträvar sanning bryr sig inte om vad andra kommer att säga om honom. Ni vet att Allâh godtog avgudadyrkarnas sanning eftersom de talade sanning. Jag syftar på Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا

… och när de begår skamlösa handlingar, säger de: ”Så gjorde våra fäder och Allâh har påbjudit det.”

De nämnde två orsaker: att deras fäder gjorde så och att Allâh befallde dem att göra så. Då sade Allâh:

قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

Säg: ”Nej, Allâh påbjuder inte skamlösa handlingar. Påstår ni om Allâh sådant som ni inte kan veta?”1

Han förteg den första orsaken eftersom den var korrekt. Det vill säga att deras fäder gjorde verkligen så. Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En rabbin kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Muhammad! Vi läser hur Allâh skall placera himlarna på ett finger, jordarna på ett finger, träden på ett finger, vattnet på ett finger, marken på ett finger och resten av skapelserna på ett finger och säga: ”Jag är Konungen.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) började skratta så att hans kindtänder syntes som en bekräftelse av rabbinens ord. Därefter läste Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) upp:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

”De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara i Hans grepp och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.”23

Från vem accepterade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sanningen i detta fall? Från en jude. Du ska inte betrakta sanningen utifrån vem som säger den, utan utifrån själva sanningen. Sanningen måste accepteras oavsett vem som nämner den, och osanningen måste avslås oavsett vem som nämner den. Om vi ser de lärde skiljas åt inom åsikter eller metodiker, ber vi Allâh vägleda den som har fel. Samtidigt ska vi dela med oss det rätta till andra. Sålunda råder jag ungdomarna att undvika dessa företeelser och att var och en går sin egen väg, gör det som gagnar honom och undviker det som skadar honom. På grund av dessa frågor är ni misslyckade sett till handlingar och tillstånd. Ty ni sysselsätter er med dessa saker och bortprioriterar sådant som är viktigare, om vi nu skulle säga att dessa saker är nyttiga. De är inte alls nyttiga. Därför ska den kloke undvika dem.

17:28

239:67

3al-Bukhârî (4811) och Muslim (2786).