Dagens människors förhållande till bönekall

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/71)

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Om människorna hade vetat vad som finns i bönekallet och den första raden och bara kunnat ta sig dit via lottning, skulle de dragit lott.”1

Det vill säga om det enda sättet att göra dessa två handlingar hade varit via lotteri, skulle de dragit lott om dem. Det bevisar att man ska skynda till dem. Idag är det tvärtom. När dagens människor slår läger i vildmarken befaller alla varandra att kalla till bön. Fri är Allâh från brister! Hur kan de göra så när sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Om människorna hade vetat vad som finns i bönekallet och den första raden och bara kunnat ta sig dit via lottning, skulle de dragit lott.”?

Det dagens människor gör är ett exempel på förlust. Således ska folk skynda till bönekall. Så fort tiden går in ska någon kalla till bön. Det enda undantaget är såklart att det redan finns en av myndigheterna utsedd bönekallare som regelbundet kallar till bön.

1al-Bukhârî (653).