”Dagens makthavare är ogiltiga”

Publicerad: 2011-11-19
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (54 A)

 

Fråga: Vad är domen för den som inte anser att man skall lova makthavaren tro och lydnad och om det leder till uppror?

Svar: Den som inte anser att man skall lova makthavaren tro och lydnad dör den hedniska tidens död då han inte har någon ledare. Det är allmänt känt att makthavarens maktinnehav är korrekt om det är inflytelserika personer som lovar honom tro och lydnad. Vi kan inte säga att varje individ i samfundet skall göra det. Beviset för det är att följeslagarna lovade den förste kalifen Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh) utan att alla i samfundet gjorde det. Det var endast inflytelserika människor som gjorde det. När dessa lovar en person tro och lydnad och utser honom till sin ledare, blir han det. Den som lämnar tro- och hulthedseden måste återvända till den så att han inte dör den hedniska tidens död. Annars får man ta hans fall till makthavaren så att han kan granska fallet. Den här grunden är farlig och osund och den leder till prövningar och ondska. Vi råder den här personen att frukta Allâh för sin och sitt samfunds skull. Han är ålagd att lova makthavaren tro och lydnad eller åtminstone tro att han är hans makthavare. Han är trots allt en giltig makthavare oavsett om han personligen har lovat honom tro och lydnad eller inte. Det är inte alla människor som personligen skall lova tro och lydnad. Det är de inflytelserika som gör det.

Fråga: Om hans ursäkt är att det finns flera islamiska länder och att det endast skall finnas en makthavare som lovas tro och lydnad?

Svar: Det är en osund ursäkt. Den motstrider muslimernas samstämmighet. Flera islamiska kalifat finns sedan en lång tid tillbaka. De är flera stycken från följeslagarnas tid fram till idag. Ahl-us-Sunnahs imamer är enade om att makthavaren, eller ledaren, som styr över dem skall lovas tro och lydnad. Ingen förnekar det. Detta som han har sagt är Satans lurendrejeri. Annars är det allmänt känt från muslimernas lära att de lovar sin lokale makthavare tro och lydnad och att det är obligatoriskt att lyda [honom].

Vi frågar den här mannen: Om du anser att man endast skall lova en makthavare tro och lydnad, betyder det då att alla människor är utan en ledare?

Det är omöjligt. Om vi hade följt den här åsikten, skulle allting bli kaos. I så fall kan var och en  säga att han inte behöver lyda någon. Alla ser att den åsikten består av en väldig synd.