Dagens kvinnor leker med Niqâb

Fråga: Vad är domen för Niqâb1 och att kvinnan visar båda ögonen?

Svar: Niqâb är i grund och botten tillåtet. Följeslagerskorna på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid hade på sig det. Beviset för det är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord om kvinnan i Ihrâm:

”Hon skall inte ha på sig Niqâb.””2

Men sett till vad som har hänt idag och hur kvinnorna töjer på gränserna så anser jag det inte vara tillåtet. Jag anser att det rentav skall förbjudas. Vissa kvinnor leker med Niqâb så att öppningen har blivit allt större så att ögonbrynen eller okbenen syns. Vissa av dem blottar näsan. Baserat på dessa töjda tyglar anser jag att det är förbjudet och inte tillåtet. Jag säger det med rent samvete. Allt tillåtet som leder till förbud skall förbjudas. På samma sätt förbjöd ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) maken som hade skilt sig från makan tre gånger på en gång att ta tillbaka henne och sade:

”Jag ser hur människorna har bråttom med sådant som de brukade ta det lugnt med. Jag borde låta skilsmässan gälla.”

Och så lät han den gälla.

1Ibn-ul-Athîr al-Djazarî (rahimahullâh) sade:

””Niqâb är det som visar ögonen och den brukade kallas hos dem (dvs. araberna) för ”Waswasah” och ”Burqu´” och den hör till kvinnans klädsel.”” (an-Nihâyah (2/784))

2al-Bukhârî (1838).