Dagens Khawâridj och boken ”ad-Durar as-Saniyyah”

Fråga: Vad finns det för samröre mellan dagens Khawâridj och boken ”ad-Durar as-Saniyyah”?

Svar: Boken ”ad-Durar as-Saniyyah” är skriven i enlighet med Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik sett till kallet till Allâhs religion och klargörandet av Tawhîd och avguderi. Khawâridj har inget samröre med den. Khawâridj är isolerade från sann kunskap och de lärda och deras sunda böcker. De är isolerade från det. De håller sig borta från det. De nöjer sig med sin egen förståelse och sina ledares förståelse. De har inte metodiken som finns i ”ad-Durar as-Saniyyah”. Det är en lögn.

”ad-Durar as-Saniyyah” befaller inte uppror.

”ad-Durar as-Saniyyah” befaller inte isolering från de lärda.

”ad-Durar as-Saniyyah” befaller inte sammanslutning med Khawâridj.

Den befaller inte det. Den befaller rena motsatsen.